Z dôvodu zarybnenia sa
ZAKAZUJE LOV KAPRA
od 21.03.2023 do 17.04.2023 (vrátane) na revíroch
1-0560-1-1 Rašelinisko 1 (Kuzma)
1-0530-1-1 Triangel
#raselina #srzrohoznik #raselinarohoznik