predaj rybárskych lístkov na sezónu 2023 bude v termínoch*:

 • 11.01.2023 10:00 – 12:00
 • 11.01.2023 15:00 – 17:00
 • 20.01.2023 16:00 – 18:00
 • 03.02.2023 16:00 – 18:00
 • 13.02.2023 17:00 – 19:00
 • 01.03.2023 17:00 – 19:00
 • 17.03.2023 17:00 – 19:00
 • 31.03.2023 17:00 – 19:00

*Ďalšie termíny predaja rybárskych povolení budú zverejnené.

Podmienkou kúpy nového povolenia je:

 • Odovzdanie vyplneného úlovkového lístku z roku 2022 (neplatí pre nových členov)
 • Platný rybársky lístok (možné zakúpiť na obecnom úrade v čase úradných hodín)
 • Členská legimtimácia (neplatí pre nových členov)

Školenie nových členov MO SRZ Rohožník prebehne**:

 • 05.02.2023 09:30 – 12:30
 • 25.02.2023 16:30 – 19:30

**Presný čas školení pre nových členov bude oznámený formou SMS, mailovej správy, alebo na webovej a facebookovej stránke MO SRZ Rohožník. Nový člen si môže zakúpiť povolenie na rybolov až po úspešnom absolvovaní školenia a testu.

Prihlášky nových členov na rok 2023 budú prijímané len do 31.1.2023