Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Rohožník zahajuje „Krúžok mladých rybárov a ochrancov prírody“.

Prvé stretnutie sa uskutoční 24.9.2023 o 10:00 v rybárskom dome na Rašeline.

S deťmi, ktoré nestihli odovzdať prihlášky, ich vyplníme na prvom stretnutí.