Jesenné zarybnenie Kaprom rybničným K3 (Cyprinus carpio)

Dnes 10.11.2023 prebieha na základe zarybňovacieho plánu plánované jesenné zarybnenie kaprom rybničným K3 (Cyprinus carpio) v našich revíroch :
Rašelinisko 1 ( Kuzma ) 1-0560-1-1
Rašelinisko 2 ( Kosek ) 1-500-1-1
Rašelinisko 4 ( Kúpalisko ) 1-520-1-1
Rašelinisko 5 ( Triangel ) 1-530-1-1
Konopiská ( Ílovisko ) 1-0181-1-1
Rašelinisko 1 ( Plavecký Peter ) 2-2290-1-1
Lov kapra sa zakazuje : OD 10.11. – DO 23.11.2023 vrátane. LOV POVOLENÝ OD 24.11.2023

MO SRZ Rohožník