MO SRZ Rohožník oznamuje svojím členom, že 17.10, 18.10 a 20.10.2023 od 8:00 do 14:00 budú prebiehať brigády. Opravovať sa bude strecha nad bufetom.